2018

Dienstregeling 2018 loopt van 10 december 2017 tot en met 8 december 2018. Informatie over de plannen van deze dienstregeling werd naar buiten gebracht in een adviesaanvraag aan de consumentenorganisaties in het LOCOV . Op een later moment zal een definitief besluit over de dienstregeling worden genomen en zal ProRail de capaciteit toedelen.

Wijzigingen

Extra treinen Amsterdam – Eindhoven

 • Tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven gaan zes in plaats van vier Intercity’s per uur rijden. De Intercity tussen Schiphol Airport en Venlo / Heerlen zal voortaan niet meer splitsen en combineren te Eindhoven, maar in z’n geheel naar Venlo rijden. De Intercity tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal zal voortaan doorrijden naar Utrecht Centraal, Eindhoven, Roermond en Heerlen.
 • ’s Avonds en op enkele vroege uren zal de Intercity tussen Schiphol Airport en Venlo gewoon blijven rijden. De Intercity vanuit Enkhuizen rijdt dan door naar Eindhoven en Maastricht (in plaats van Heerlen). De tijden worden dan iets verschoven zodat een regelmatige kwartierdienst blijft bestaan.
 • Tussen Utrecht Centraal en Houten Castellum gaan in de spits in de drukste richting twee extra Sprinters per uur rijden.

Uitwerking Noord-Holland

 • De Intercity tussen Amsterdam Centraal en Maastricht zal voortaan ook op zondag starten/eindigen te Alkmaar. Hierdoor rijden ook op zondag vier treinen per uur tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal.
 • Doordeweeks vervallen ’s ochtends twee Intercity’s van Amsterdam Centraal naar Alkmaar en ’s avonds vervalt één later Intercity van Alkmaar naar Amsterdam Centraal. Op zaterdag vervallen ’s ochtends vijf Intercity’s van Amsterdam naar Alkmaar en vervalt er één late Intercity van Alkmaar naar Amsterdam Centraal.
 • In de ochtendspits starten drie ritten (tegenover twee voorheen) richting Maastricht te Den Helder in plaats van te Schagen. In de middagspits rijden drie ritten vanuit Maastricht na Schagen door naar Den Helder (voorheen geen enkele).
 • De Sprinters van Uitgeest naar Amsterdam Centraal gaan ’s avonds een uur eerder een halfuursdienst rijden (in plaats van een kwartierdienst).
 • Vanaf Amsterdam Centraal rijdt ’s avonds een extra late Intercity naar Heerhugowaard. De late Sprinter die nu naar Heerhugowaard rijdt, wordt ingekort tot Alkmaar.
 • De Intercity tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal staat drie tot vier minuten langer stil te Hoorn. De reistijd tussen Hoorn en Amsterdam Centraal neemt met één tot drie minuten af.
 • De overstap te Hoorn van de Intercity uit Enkhuizen op de Sprinter naar Schiphol Airport wordt in de spits vijf minuten korter, maar in het dal dertien minuten langer.
 • Schiphol Airport wordt vanuit Alkmaar en Hoorn in het weekend eerder bereikbaar; de eerste aankomstmogelijkheid op zondag is voor 5:50.
 • De Sprinter tussen Uitgeest en Rhenen wordt te Wormerveer ingehaald door de Intercity tussen Alkmaar en Maastricht. Doorgaande reizigers krijgen te maken met drie minuten extra reistijd.
 • Er wordt onderzocht of de Sprinter tussen Hoorn, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam Centraal met een kwartier verschoven kan worden. Mocht dit gebeuren, dan heeft dit als voordeel dat te Hoorn een goede overstap op de Intercity naar Enkhuizen behouden blijft. Mocht dit niet gebeuren, dan heeft dit als voordeel dat er een goede overstap van de Kennemerlijn op de Intercity’s naar Den Helder blijft bestaan en dat er mogelijk minder conflicten met goederentreinen zijn.
 • Doordat er zes treinen per uur tussen Eindhoven en Amsterdam Centraal rijden, verbetert te Amsterdam Centraal de overstap op de treinen naar Haarlem.

Uitwerking Utrecht – Eindhoven

 • Op werkdagen rijdt de eerste Intercity van Utrecht Centraal naar Eindhoven een half uur eerder. Deze trein rijdt door naar Maastricht. Bovendien rijdt er een vroeger Intercity vanuit Eindhoven naar ‘s-Hertogenbosch en Utrecht Centraal.
 • De kwartierdienst vanaf Utrecht Centraal naar Eindhoven wordt van maandag tot en met zaterdag verlengd tot circa 23:00. Op zondag rijdt de kwartierdienst van Eindhoven naar Utrecht Centraal ’s avonds een uur langer. Deze treinen rijden verder naar Schiphol Airport.
 • In de avonduren wordt te Breukelen de overstap van de Sprinters uit Amsterdam Centraal op de Sprinters naar Rhenen teruggebracht van zeventien tot acht minuten.
 • De Sprinter van Rhenen naar Breukelen zal voortaan tot circa 18:30 doorrijden naar Amsterdam Centraal en Uitgeest.
 • Te Geldermalsen wordt de overstap van de Sprinter uit ‘s-Hertogenbosch op de Sprinter naar Tiel elf tot vijftien minuten korter. De overstap van de stoptrein uit Dordrecht op de Sprinter naar ‘s-Hertogenbosch wordt vier minuten langer; in omgekeerde richting wordt deze overstap juist 26 minuten korter.
 • Te Tiel wordt de overstap van de Sprinter uit Utrecht Centraal op de stoptrein naar Elst en Arnhem Centraal twintig minuten langer. Er wordt nog onderzocht of deze overstap verbeterd kan worden.
 • De Sprinter van/naar Arnhem Centraal wordt te ‘s-Hertogenbosch voortaan gekoppeld aan de Sprinter naar Dordrecht. De Sprinter die in de spits tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch rijdt wordt gekoppeld aan de Sprinter tussen ‘s-Hertogenbosch en Deurne.

Uitwerking Schiphol Airport – Utrecht – Nijmegen

De extra treinen tussen Amsterdam en Eindhoven hebben ook gevolgen voor de treinen tussen Schiphol Airport en Nijmegen:

 • De kwartierdienst vanaf Utrecht Centraal naar Nijmegen wordt van maandag tot en met zaterdag verlengd tot circa 23:00. De kwartierdienst tussen Utrecht Centraal en Schiphol Airport wordt ’s avonds verlengd tot circa 21:30.
 • Op werkdagen start de kwartierdienst van Utrecht Centraal naar Nijmegen dertig minuten later. Op zondag vervalt de vroege Intercity van Arnhem Centraal naar Nijmegen.
 • Op zondag begint de rechtstreekse Intercity van Nijmegen naar Schiphol Airport twee uur eerder met rijden en rijdt deze een uur langer door. De intercity van Schiphol Airport naar Nijmegen start ook twee uur eerder.
 • De reistijd van de ICE vanuit Amsterdam Centraal richting Duitsland wordt in het dal drie minuten korter. Daar staat tegenover dat vijfmaal per dag de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Breukelen elf minuten eerder te Amsterdam Centraal moet vertrekken om vervolgens twaalf minuten stil te staan te Amsterdam Bijlmer ArenA. Op deze momenten is er geen doorgaande Sprinter tussen Uitgeest en Breukelen.

Uitwerking Eindhoven – Heerlen

 • Op de momenten dat er geen zes Intercity’s per uur rijden tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven moet reizigers van/naar Heerlen overstappen. Reizigers van/naar Heerlen krijgen tot later op de avond een rechtstreeks verbinding met Eindhoven, waar in tien minuten overgestapt kan worden op de treinen van/naar Amsterdam Centraal. De laatste Intercity vanuit Eindhoven naar Heerlen vertrekt voortaan rond 20:30 (op zondag rond 21:30). Vanuit Heerlen vertrekt de laatste Intercity iets voor 19:00 (op zondag iets voor 20:00).
 • Wanneer er geen rechtstreekse trein meer rijdt tussen Heerlen en Eindhoven, rijdt er eenmaal per uur een pendeltrein tussen Sittard en Heerlen. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van de stoptreinen van Arriva. Voor deze wijziging moet nog ontheffing aangevraagd worden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Doordat er te Eindhoven niet meer gesplitst en gecombineerd hoeft te worden ontstaat er een reistijdwinst van circa drie minuten tussen de Randstad en Heerlen.
 • Tussen Eindhoven en Sittard rijden de treinen voortaan in 11/19-intervallen.
 • Te Venlo en Roermond wijzigen de aansluitingen tussen diverse treinen met circa drie tot vijf minuten. Te Heerlen wordt de overstap tussen de Intercity uit Eindhoven en de stoptrein naar Herzogenrath met ongeveer een kwartier verkort. Ook de overstap tussen de Intercity uit Eindhoven en de stoptrein naar Kerkrade Centrum wordt met ongeveer een kwartier verkort.

Overige wijzigingen

 • De Sprinter tussen Almere Centrum en Utrecht Centraal kan richting Utrecht voortaan stoppen te Utrecht Overvecht. In omgekeerde richting nadat de infrastructuur te Naarden-Bussum verbeterd is, waarschijnlijk in het najaar van 2019.
 • In de ochtendspits rijden twee extra Intercity’s vanaf Vlissingen naar Roosendaal. Deze Intercity’s stoppen onderweg alleen nog te Middelburg, Goes en Bergen op Zoom. Te Roosendaal worden deze Intercity’s gekoppeld aan de reguliere Intercity’s naar Amsterdam Centraal. In de middagspits gebeurt precies het omgekeerde: twee intercity’s uit Amsterdam Centraal splitsen te Roosendaal. Het ene treindeel rijdt vanaf Roosendaal verder naar Vlissingen met alleen stops te Bergen op Zoom, Goes en Middelburg; het andere treindeel stopt tot Vlissingen op alle tussengelegen stations. De reistijd tussen Zeeland en de Randstad neemt ongeveer een kwartier af.
 • Tussen Leeuwarden en Meppel gaat op werkdagen tot circa 20:00 tweemaal per uur een Sprinter rijden. Tussen 20:00 en 22:00 en op zaterdag en zondag tot 22:00 rijdt eenmaal per uur een Sprinter tussen Leeuwarden en Meppel. Te Leeuwarden sluiten deze treinen aan op de treinen van Arriva en te Meppel wordt aansluiting geboden op de Sprinters richting Groningen en Zwolle.
 • De Intercity’s die tussen Leeuwarden en Zwolle rijden stoppen alleen nog maar te Heerenveen, Steenwijk en Meppel. ’s Avonds na 22:00 stopt de Intercity tussen Leeuwarden en Rotterdam Centraal op alle tussengelegen stations. Ook ’s ochtends vroeg zullen enkele treinen dit doen.
 • Syntus neemt de treindienst tussen Zwolle en Enschede over en tussen Zwolle en Kampen over. (Syntus wil een sneltrein laten rijden tussen Zwolle en Enschede. Dit laatste zorgt ervoor dat de Sprinter tussen Apeldoorn en Enschede in de spits eenmaal per uur te Almelo ingehaald moet worden door deze nieuwe sneltrein en in één richting ook door een goederentrein. Dit zorgt voor een extra reistijd van zes tot dertien minuten. Ook de Intercity van Schiphol Airport naar Enschede is twee minuten langer onderweg. NS is in overleg voor financiële compensatie; mochten deze gesprekken tot niks leiden dan dient NS de oude dienstregeling in. Dit komt in 2019)
 • De reistijd tussen Amsterdam Centraal en Brussel rijdt twaalfmaal per dag via de HSL. Dit zorgt ervoor dat de reistijd ongeveer dertig minuten afneemt. De betreffende Intercity’s rijden in het pad van de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Eens per vier uur rijdt er een rechtstreekse Intercity tussen Den Haag HS en Brussel. De Intercity’s tussen Amsterdam Centraal en Brussel rijden via Breda en Noorderkempen in plaats van Dordrecht en Roosendaal.
 • Bovenstaande wijziging heeft tot gevolg dat het aantal reismogelijkheden tussen Rotterdam Centraal en Breda toeneemt van vier naar vijf treinen per uur. Het aantal reismogelijkheden vanaf Den Haag HS naar Amsterdam Centraal neemt af van vijf naar vier treinen per uur. Het aantal reismogelijkheden tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht neemt af van vijf naar vier treinen per uur. Het aantal reismogelijkheden tussen Rotterdam Centraal / Dordrecht en Roosendaal neemt af van drie naar twee treinen per uur.
 • Door de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen Hbf zijn eens in de vier weken minder sporen beschikbaar (of in het weekend zelfs geen). De gevolgen voor de ICE zijn nog onbekend, maar de extra reistijd kan meer dan dertig minuten zijn.
 • Omdat tussen Landgraaf en Herzogenrath de nieuwe infrastructuur nog niet beschikbaar is, kan Arriva de treindienst tussen Heerlen en Herzogenrath nog niet overnemen. NS plant een capaciteitsaanvraag conform de dienstregeling 2017.
 • Vanaf Hengelo gaat Eurobahn eenmaal per uur een trein rijden naar Oldenzaal, Bad Bentheim en Bielefeld Hbf. Deze trein stopt niet te Hengelo Oost.